Xem Ngày Tốt Xấu | Xemboituvi365.com

Thông tin Xem ngày tốt xấu mới nhất


Cập nhật thông tin Xem ngày tốt xấu mới nhất 2018. Tin tức, hình ảnh, video clip về Xem ngày tốt xấu mới nhất. Đề xuất thông tin liên quan đến Xem ngày tốt xấu nhanh nhất và mới nhất.

Các thông tin được tổng hợp dựa theo từ khoá "Xem ngày tốt xấu". Nếu muốn tìm kiếm thông tin liên quan khác, bạn có thể xem trên Menu chính của website để tham khảo thêm hoặc trở về Trang Chủ để cập nhật thông tin mới nhất.

Các bài viết về Xem ngày tốt xấu

Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 28/9/2018

Tra cứu ngày lành, tháng tốt, giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu vào thứ năm ngày 28/9/2018 (tức 9/8/ 2018 âm lịch) để lên kế hoạch thực hiện việc xuất hành, cầu tài, cầu lộc, cầu phúc, tế tự, giao dịch, cưới xin, ăn hỏi, sửa mộ, giải oan, ma chay, sửa nhà, khai trương, sinh đẻ, kiện tụng hay đi xa Lịch vạn sự thứ năm, 28/9/2018 - Hôm nay âm lịch là ngày bao nhiêu? thứ năm, 28/9/2018 tức ngày 9/8/2018(AL) Ngày: Mậu Ngọ, tháng:Kỷ Dậu, năm:Đinh Dậu Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo Trực: Thu Nạp âm: Thiên Thượng Hỏa hành: Hoả Thuộc mùa: Hạ  Tiết khí: Thu Phân Nhị thập bát...

Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 27/9/2018

Tra cứu ngày lành, tháng tốt, giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu vào thứ tư ngày 27/9/2018 (tức 8/8/ 2018 âm lịch) để lên kế hoạch thực hiện việc xuất hành, cầu tài, cầu lộc, cầu phúc, tế tự, giao dịch, cưới xin, ăn hỏi, sửa mộ, giải oan, ma chay, sửa nhà, khai trương, sinh đẻ, kiện tụng hay đi xa Lịch vạn sự thứ tư, 27/9/2018 - Hôm nay âm lịch là ngày bao nhiêu? thứ tư, 27/9/2018 tức ngày 8/8/2018(AL) Ngày: Đinh Tỵ, tháng:Kỷ Dậu, năm:Đinh Dậu Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo Trực: Thành Nạp âm: Sa Trung Thổ hành: Thổ Thuộc mùa:   Tiết khí: Thu Phân Nhị thập bát...

Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 25/9/2018

Tra cứu ngày lành, tháng tốt, giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu vào thứ hai ngày 25/9/2018 (tức 6/8/ 2018 âm lịch) để lên kế hoạch thực hiện việc xuất hành, cầu tài, cầu lộc, cầu phúc, tế tự, giao dịch, cưới xin, ăn hỏi, sửa mộ, giải oan, ma chay, sửa nhà, khai trương, sinh đẻ, kiện tụng hay đi xa Lịch vạn sự thứ hai, 25/9/2018 - Hôm nay âm lịch là ngày bao nhiêu? thứ hai, 25/9/2018 tức ngày 6/8/2018(AL) Ngày: Ất Mão, tháng:Kỷ Dậu, năm:Đinh Dậu Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo Trực: Phá Nạp âm: Đại Khê Thuỷ hành: Thuỷ Thuộc mùa: Đông  Tiết khí: Thu Phân Nhị thập bát...

Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 22/9/2018

Tra cứu ngày lành, tháng tốt, giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu vào thứ sáu ngày 22/9/2018 (tức 3/8/ 2018 âm lịch) để lên kế hoạch thực hiện việc xuất hành, cầu tài, cầu lộc, cầu phúc, tế tự, giao dịch, cưới xin, ăn hỏi, sửa mộ, giải oan, ma chay, sửa nhà, khai trương, sinh đẻ, kiện tụng hay đi xa Lịch vạn sự thứ sáu, 22/9/2018 - Hôm nay âm lịch là ngày bao nhiêu? thứ sáu, 22/9/2018 tức ngày 3/8/2018(AL) Ngày: Nhâm Tý, tháng:Kỷ Dậu, năm:Đinh Dậu Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo Trực: Bình Nạp âm: Tang Chá Mộc hành: Mộc Thuộc mùa: Xuân  Tiết khí: Thu Phân Nhị thập bát...

Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 20/9/2018

Tra cứu ngày lành, tháng tốt, giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu vào thứ tư ngày 20/9/2018 (tức 1/8/ 2018 âm lịch) để lên kế hoạch thực hiện việc xuất hành, cầu tài, cầu lộc, cầu phúc, tế tự, giao dịch, cưới xin, ăn hỏi, sửa mộ, giải oan, ma chay, sửa nhà, khai trương, sinh đẻ, kiện tụng hay đi xa Lịch vạn sự thứ tư, 20/9/2018 - Hôm nay âm lịch là ngày bao nhiêu? thứ tư, 20/9/2018 tức ngày 1/8/2018(AL) Ngày: Canh Tuất, tháng:Kỷ Dậu, năm:Đinh Dậu Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo Trực: Trừ Nạp âm: Thoa Xuyến Kim hành: Kim Thuộc mùa: Thu  Tiết khí: Bạch Lộ Nhị thập bát...

Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 19/9/2018

Tra cứu ngày lành, tháng tốt, giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu vào thứ ba ngày 19/9/2018 (tức 29/7/ 2018 âm lịch - tháng Cô hồn) để lên kế hoạch thực hiện việc xuất hành, cầu tài, cầu lộc, cầu phúc, tế tự, giao dịch, cưới xin, ăn hỏi, sửa mộ, giải oan, ma chay, sửa nhà, khai trương, sinh đẻ, kiện tụng hay đi xa Lịch vạn sự thứ ba, 19/9/2018 - Hôm nay âm lịch là ngày bao nhiêu? thứ ba, 19/9/2018 tức ngày 29/7/2018(AL) Ngày: Kỷ Dậu, tháng:Mậu Thân, năm:Đinh Dậu Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo Trực: Kiến Nạp âm: Đại Dịch Thổ hành: Thổ Thuộc mùa:   Tiết...

Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 18/9/2018

Tra cứu ngày lành, tháng tốt, giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu vào thứ hai ngày 18/9/2018 (tức 28/7/ 2018 âm lịch - tháng Cô hồn) để lên kế hoạch thực hiện việc xuất hành, cầu tài, cầu lộc, cầu phúc, tế tự, giao dịch, cưới xin, ăn hỏi, sửa mộ, giải oan, ma chay, sửa nhà, khai trương, sinh đẻ, kiện tụng hay đi xa Lịch vạn sự thứ hai, 18/9/2018 - Hôm nay âm lịch là ngày bao nhiêu? thứ hai, 18/9/2018 tức ngày 28/7/2018(AL) Ngày: Mậu Thân, tháng:Mậu Thân, năm:Đinh Dậu Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo Trực: Bế Nạp âm: Đại Dịch Thổ hành: Thổ Thuộc mùa:   Tiết...

Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 17/9/2018

Tra cứu ngày lành, tháng tốt, giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu vào chủ nhật ngày 17/9/2018 (tức 27/7/ 2018 âm lịch - tháng Cô hồn) để lên kế hoạch thực hiện việc xuất hành, cầu tài, cầu lộc, cầu phúc, tế tự, giao dịch, cưới xin, ăn hỏi, sửa mộ, giải oan, ma chay, sửa nhà, khai trương, sinh đẻ, kiện tụng hay đi xa Lịch vạn sự chủ nhật, 17/9/2018 - Hôm nay âm lịch là ngày bao nhiêu? chủ nhật, 17/9/2018 tức ngày 27/7/2018(AL) Ngày: Đinh Mùi, tháng:Mậu Thân, năm:Đinh Dậu Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo Trực: Khai Nạp âm: Thiên Hà Thuỷ hành: Thuỷ Thuộc mùa: Đông  Tiết...

Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 16/9/2018

Tra cứu ngày lành, tháng tốt, giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu vào thứ bảy ngày 16/9/2018 (tức 26/7/ 2018 âm lịch - tháng Cô hồn) để lên kế hoạch thực hiện việc xuất hành, cầu tài, cầu lộc, cầu phúc, tế tự, giao dịch, cưới xin, ăn hỏi, sửa mộ, giải oan, ma chay, sửa nhà, khai trương, sinh đẻ, kiện tụng hay đi xa Lịch vạn sự thứ bảy, 16/9/2018 - Hôm nay âm lịch là ngày bao nhiêu? thứ bảy, 16/9/2018 tức ngày 26/7/2018(AL) Ngày: Bính Ngọ, tháng:Mậu Thân, năm:Đinh Dậu Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo Trực: Thu Nạp âm: Thiên Hà Thuỷ hành: Thuỷ Thuộc mùa: Đông  Tiết...

Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 15/9/2018

Tra cứu ngày lành, tháng tốt, giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu vào thứ sáu ngày 15/9/2018 (tức 25/7/ 2018 âm lịch - tháng Cô hồn) để lên kế hoạch thực hiện việc xuất hành, cầu tài, cầu lộc, cầu phúc, tế tự, giao dịch, cưới xin, ăn hỏi, sửa mộ, giải oan, ma chay, sửa nhà, khai trương, sinh đẻ, kiện tụng hay đi xa Lịch vạn sự thứ sáu, 15/9/2018 - Hôm nay âm lịch là ngày bao nhiêu? thứ sáu, 15/9/2018 tức ngày 25/7/2018(AL) Ngày: Ất Tỵ, tháng:Mậu Thân, năm:Đinh Dậu Là ngày: Bảo Quang Hoàng Đạo Trực: Thành Nạp âm: Phú Đăng Hỏa hành: Hoả Thuộc mùa: Hạ  Tiết...

Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 14/9/2018

Tra cứu ngày lành, tháng tốt, giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu vào thứ năm ngày 14/9/2018 (tức 24/7/ 2018 âm lịch - tháng Cô hồn) để lên kế hoạch thực hiện việc xuất hành, cầu tài, cầu lộc, cầu phúc, tế tự, giao dịch, cưới xin, ăn hỏi, sửa mộ, giải oan, ma chay, sửa nhà, khai trương, sinh đẻ, kiện tụng hay đi xa Lịch vạn sự thứ năm, 14/9/2018 - Hôm nay âm lịch là ngày bao nhiêu? thứ năm, 14/9/2018 tức ngày 24/7/2018(AL) Ngày: Giáp Thìn, tháng:Mậu Thân, năm:Đinh Dậu Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo Trực: Nguy Nạp âm: Phú Đăng Hỏa hành: Hoả Thuộc mùa: Hạ  Tiết...

Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 13/9/2018

Tra cứu ngày lành, tháng tốt, giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu vào thứ tư ngày 13/9/2018 (tức 23/7/ 2018 âm lịch - tháng Cô hồn) để lên kế hoạch thực hiện việc xuất hành, cầu tài, cầu lộc, cầu phúc, tế tự, giao dịch, cưới xin, ăn hỏi, sửa mộ, giải oan, ma chay, sửa nhà, khai trương, sinh đẻ, kiện tụng hay đi xa Lịch vạn sự thứ tư, 13/9/2018 - Hôm nay âm lịch là ngày bao nhiêu? thứ tư, 13/9/2018 tức ngày 23/7/2018(AL) Ngày: Quý Mão, tháng:Mậu Thân, năm:Đinh Dậu Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo Trực: Phá Nạp âm: Kim Bạch Kim hành: Kim Thuộc mùa: Thu  Tiết...

Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 12/9/2018

Tra cứu ngày lành, tháng tốt, giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu vào thứ ba ngày 12/9/2018 (tức 22/7/ 2018 âm lịch - tháng Cô hồn) để lên kế hoạch thực hiện việc xuất hành, cầu tài, cầu lộc, cầu phúc, tế tự, giao dịch, cưới xin, ăn hỏi, sửa mộ, giải oan, ma chay, sửa nhà, khai trương, sinh đẻ, kiện tụng hay đi xa Lịch vạn sự thứ ba, 12/9/2018 - Hôm nay âm lịch là ngày bao nhiêu? thứ ba, 12/9/2018 tức ngày 22/7/2018(AL) Ngày: Nhâm Dần, tháng:Mậu Thân, năm:Đinh Dậu Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo Trực: Chấp Nạp âm: Kim Bạch Kim hành: Kim Thuộc mùa: Thu  Tiết...

Xem ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo ngày 11/9/2018

Tra cứu ngày lành, tháng tốt, giờ tốt, giờ đẹp, tránh giờ xấu vào thứ hai ngày 11/9/2018 (tức 21/7/ 2018 âm lịch - tháng Cô hồn) để lên kế hoạch thực hiện việc xuất hành, cầu tài, cầu lộc, cầu phúc, tế tự, giao dịch, cưới xin, ăn hỏi, sửa mộ, giải oan, ma chay, sửa nhà, khai trương, sinh đẻ, kiện tụng hay đi xa Lịch vạn sự thứ hai, 11/9/2018 - Hôm nay âm lịch là ngày bao nhiêu? thứ hai, 11/9/2018 tức ngày 21/7/2018(AL) Ngày: Tân Sửu, tháng:Mậu Thân, năm:Đinh Dậu Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo Trực: Định Nạp âm: Bích Thượng Thổ hành: Thổ Thuộc mùa:   Tiết...

Xem thêm các clip về Xem ngày tốt xấu

Thông tin mới nhất về Xem ngày tốt xấu

Tags: Xem ngay tot xau, Xem+ngay+tot+xau, Xemngaytotxau

Có thể bạn quan tâm ?